ΟΠΛΟ

ΟΠΛΟ
Άσκησις άνευ φύσεως και μαθήσεως ατελές. Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Μ Ι Λ Ο Σ  Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Σ 
(ΣΚ.Ο.ΛΕΩΝ.)

    ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 39, ΖΩΓΡΑΦΟΥ  Τ.Κ.: 15772
    
ΤΗΛ.- FAX: 2111842130-2155551040
     KIN.: 6947463795-6977572797-6936674674
    
Email: skoleon1@outlook.com, skoleon2@outlook.com, skoleon300@gmail.com

 skoleon1.blogspot.com