ΟΠΛΟ

ΟΠΛΟ
Άσκησις άνευ φύσεως και μαθήσεως ατελές. Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ


            1.   Αίτηση / Δήλωση Εγγραφής Μέλους στον Σύλλογο  ΣΚ.Ο.ΛΕΩΝ.
                  (παρέχεται από τον Σύλλογο)
            2.   Δήλωση Εγγραφής Σκοπευτή – Μέλους στην ΣΚ.Ο.Ε.
                  (παρέχεται από τον Σύλλογο)
            3.   Υπεύθυνη Δήλωση
                  (παρέχεται από τον Σύλλογο)
            4.   Δελτίο Υγείας Αθλητή
                  (χορηγείται από τον Σύλλογο – απαιτείται θεώρηση από καρδιολόγο)
            5.   Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α’
                  (για εγγραφή σε σκοπευτικό σύλλογο)
            6.   6 (έξι) φωτογραφίες ταυτότητος έγχρωμες
            7.   2 (δύο) φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητος
            8.   Σε περίπτωση εγγραφής ατόμου κάτω των 18 ετών, Υπεύθυνη Δήλωση 
                  Κηδεμόνα
                  (παρέχεται από τον Σύλλογο – απαιτείται γνήσιο υπογραφής)
            9.   Ετήσια Συνδρομή στον Σύλλογο
                  Κόστος : 90 (ενενήντα) ευρώ
                                 60 (εξήντα) ευρώ για όσους υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας 
                                 και στις Ένοπλες Δυνάμεις
                                 Δωρεάν για άτομα κάτω των 18 ετών
                  IBAN Λογαριασμού ΣΚ.Ο.ΛΕΩΝ. : GR0901720730005073069949784 Τράπεζα
                             Πειραιώς  (να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)
            10.  Κόστος Εγγραφής στην ΣΚ.Ο.Ε. και Σκοπευτική Ταυτότητα :   
                   40 (σαράντα) ευρώ
                   Αρ. Λογαριασμού ΣΚ.Ο.Ε. : 080/48056231 Εθνική  Τράπεζα    
               (να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)   
  - Τo απόκομμα από την κατάθεση των χρημάτων για την ΣΚ.Ο.Ε. να αποστέλλεται με fax στην ΣΚ.Ο.Ε. στο :  2106421595.
 - Φωτοαντίγραφα και από τις 2 καταθέσεις να παραδίδονται στον Σύλλογο ή να αποστέλλονται με fax.      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου