ΟΠΛΟ

ΟΠΛΟ
Άσκησις άνευ φύσεως και μαθήσεως ατελές. Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ.

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 12/6/2021 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 13/6/2021ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-14:00 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ COVID TEST ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΑΘΛΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. ΟΣΟΙ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΆΒΒΑΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΉΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ TEST.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-THN KYΡIAKH 13/6/2021 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/6/2021 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/6/2021 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 5/6/2021 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 6/6/2021ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-14:00 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ COVID TEST ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΑΘΛΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. ΟΣΟΙ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΆΒΒΑΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΉΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ TEST.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-THN KYΡIAKH 6/6/2021 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6/6/2021 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6/6/2021 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021

 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 29/5/2021 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 30/5/2021ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-14:00 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ COVID TEST ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΑΘΛΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. ΟΣΟΙ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΆΒΒΑΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΉΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ TEST.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-THN KYΡIAKH 30/5/2021 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/5/2021 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/5/2021 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021

 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 22/5/2021 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 23/5/2021ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-14:00 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ COVID TEST ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΑΘΛΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. ΟΣΟΙ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΆΒΒΑΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΉΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ TEST.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-THN KYΡIAKH 23/5/2021 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/5/2021 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/5/2021 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00
 

 

Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ-- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ.
Ο ΣΚ.Ο.ΛΕΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/5/2021 10.00-14.00 ΕΧΕΙ ΒΟΛΗ Μ0Ν0 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΣΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. Η ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
-THN KYΡIAKH 16/5/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/5/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/5/2021 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -ΑΨΙΔΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ-- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ.
Ο ΣΚ.Ο.ΛΕΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/5/2021 10.00-14.00 ΕΧΕΙ ΒΟΛΗ Μ0Ν0 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΣΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. Η ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
-THN KYΡIAKH 9/5/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/5/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/5/2021 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -ΑΨΙΔΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ-- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ.
Ο ΣΚ.Ο.ΛΕΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/4/2021 10.00-14.00 ΕΧΕΙ ΒΟΛΗ Μ0Ν0 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΣΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. Η ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
-THN KYΡIAKH 18/4/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/4/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/4/2021 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -ΑΨΙΔΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Σάββατο, 10 Απριλίου 2021

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ-- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ.
Ο ΣΚ.Ο.ΛΕΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/4/2021 10.00-14.00 ΕΧΕΙ ΒΟΛΗ Μ0Ν0 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΣΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. Η ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
-THN KYΡIAKH 11/4/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/4/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/4/2021 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -ΑΨΙΔΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Σάββατο, 3 Απριλίου 2021

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ-- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ.
Ο ΣΚ.Ο.ΛΕΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/4/2021 10.00-14.00 ΕΧΕΙ ΒΟΛΗ Μ0Ν0 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΣΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. Η ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
-THN KYΡIAKH 4/4/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/4/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/4/2021 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -ΑΨΙΔΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ-- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ.
Ο ΣΚ.Ο.ΛΕΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3/2021 10.00-14.00 ΕΧΕΙ ΒΟΛΗ Μ0Ν0 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΣΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. Η ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
-THN KYΡIAKH 28/3/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3/2021 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -ΑΨΙΔΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00