ΟΠΛΟ

ΟΠΛΟ
Άσκησις άνευ φύσεως και μαθήσεως ατελές. Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 24/09/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 25/09/2022 ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-13:45 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ πιστόλι 10:00-14:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΟΠ. ΓΟΥΔΙ

-THN KYΡIAKH 25/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/09/2022 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 17/09/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 18/09/2022 ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-13:45 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ πιστόλι 10:00-14:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΟΠ. ΓΟΥΔΙ

-THN KYΡIAKH 18/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/09/2022 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 10/09/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 11/09/2022 ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-13:45 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ πιστόλι 10:00-14:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΟΠ. ΓΟΥΔΙ

-THN KYΡIAKH 11/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2022 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 03/09/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 04/09/2022 ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-14:00 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ πιστόλι 10:00-14:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΟΠ. ΓΟΥΔΙ

-THN KYΡIAKH 04/09/2022ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/09/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/09/2022 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 09/07/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 10/07/2022 ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-14:00 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
-ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09/07/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ πιστόλι 10:00-14:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΟΠ. ΓΟΥΔΙ
-THN KYΡIAKH 10/07/2022ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/07/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/07/2022 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 02/07/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 03/07/2022 ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-14:00 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
-ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02/07/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ πιστόλι 10:00-14:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΟΠ. ΓΟΥΔΙ
-THN KYΡIAKH 03/07/2022ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03/07/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00
-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03/07/2022 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN  ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 26/06/2022 ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-14:00 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-THN KYΡIAKH 26/06/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/06/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/06/2022 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 


Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 18/06/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 19/06/2022 ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-14:00 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  18/06/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ πιστόλι 10:00-14:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΟΠ. ΓΟΥΔΙ

-THN KYΡIAKH 19/06/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/06/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/06/2022 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00

 

 


Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

Το Δ.Σ του ΣΚ.Ο.ΛΕΩΝ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ τον αθλητή του συλλόγου ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗ για την κατάκτηση των δύο χρυσών μεταλλίων στο Compak sporting.1ος στο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ και 1ος στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ....Με 94/100.
Οι κόποι ανταμείβονται το 2020 ήταν 12ος το 2021-7ος το 2022
5ος στους ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ πρόσφατα στα ΨΑΧΝΑ.
  

 

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

O ΣKOΛEΩN TO ΣABΒΑΤΟ 11/06/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ KYPΙΑΚΗ 12/06/2022 ΚΑΙ ΩPEΣ 10:00-14:00 EXEI AΓΩNEΣ-ΠPOΠONHΣEIΣ ΣTO 5ο ΠΕΔΙΟ BΟΛΗΣ KEBOΠ XAIΔAPI. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ skoleon1.blogspot.com ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

-ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  11/06/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ πιστόλι 10:00-14:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΟΠ. ΓΟΥΔΙ

-THN KYΡIAKH 12/06/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ τuφεκιοu MΔ.200μ Βenchrest. 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/06/2022 ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SHOTGUN-ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ 10.00-14.00

-ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/06/2022 ΣΚΟΠ.ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΟΠ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΨΙΔΑ-ΑΓΩΝΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ SKEET-TRAP 10.00-14.00